बरिष्ठ सहायक
Nepal Federation of Savings and Credit Cooperative Unions Limited (NEFSCUN)

Nepal Federation of Savings and Credit Cooperative Unions Ltd. (NEFSCUN) is the member based national apex organization of Savings and Credit Cooperative Societies (SACCOs) and their Unions in Nepal, working in the field of capacity building, monitoring, technological assistance and quality accreditation of members to enable them to provide better services to community people. NEFSCUN is a regular member of World Council of Credit Unions (WOCCU-USA), Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU-Thailand) and some regional association from Australia and India, NEFSCUN is receiving technical and innovative services to provide sustainable financial solution to the members with the principle and guidance from WOCCU. 2.6 million community people affiliated to get financial and non-financial services through this network.

बरिष्ठ सहायक

Views: 2282 | This job expired 2 months, 3 weeks ago

कार्य स्थल:

  • बाँके फिल्ड कार्यालय, नेपालगञ्ज

आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव:

  • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सो सरह उतीर्ण गरेको । 

वान्छनिय योग्यता तथा अनुभव:

  • दुई पाङ्ग्रा सवारी साधनको लाइसन्स प्राप्त गरेको ।
  • सम्बन्धीत क्षेत्रमा अनुभव भएको । 
  • कम्प्युटरमा आधारभुत विषयको तालिम प्राप्त तथा सीप भएको ।

उमेरः १८ वर्ष पुरा भई ३५ बर्ष ननाघेको (महिला उम्मेद्वारको हकमा ४० वर्ष ननाघेको)

तलब, भत्ता तथा अन्य सुबिधा संघको नियमानुसार हुनेछ । छोटो सूचिमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र छनौट प्रक्रियाका लागि सम्पर्क गरिने छ ।

दरखास्त दिनेः संघको कार्यालयहरु मार्फत वा www.nefscun.org.np/download मा रहेको Vacancy Application Form भरी vacancy@nefscun.org.np मा पठाउनुपर्नेछ।

विस्तृत जानकारीको लागि
नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून)
नयाँवानेश्वर, काठमाण्डौ
वेवसाइटः www.nefscun.org.np, पो.व.नंः ९१६९, काठमाण्डाैँ

This job has expired.

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE